Basic Court Gjilan

Next Schedules

Time Case Room No Judge Status
09:00 PM.nr.93/2019 216 Sahit Boroci Scheduled
13:00 PM.nr.94/2019 216 Sahit Boroci Canceled

NO Sessions!

NO Sessions!

Time Case Room No Judge Status
09:30 P.br.1/2017 5 Boban Aleksić Re-Scheduled
11:00 P.br.67/18 5 Boban Aleksić Re-Scheduled
FULL SCHEDULE

To view the monthly calendar of all sessions and to find a scheduled session please click on all the schedules

All schedules

Basic Court Gjilan
Judgements from Basic Court Gjilan
Branches of Basic Court Gjilan
Verdicts from Branches of Basic Court Gjilan
All Judgements
All Verdicts Basic Court Gjilan and its Branches
Shërbime online
Përdorni format më poshtë për të adresuar çështjen tuaj, duke përfshier përvojen tuaj pozitive ose negative lidhur me shërbimet ne gjykatë, apo plotësoni formën për kërkim të çertifikatës
Request for Issuance of Certificate
Submit your request online
Online Assessment
Assess your experience and court services
Complaints on court services
Submit your complaint