Osnovni Sud Gnjilane

Naredni rasporedi

Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 PKR.nr238/2018 202 Naser Maliqi Odlozeno

NO Sessions!

NO Sessions!

NO Sessions!

PUNI RASPORED

Da biste pregledali mesečni kalendar svih sesija i zatražili sesiju, kliknite na sve rasporede

Svi rasporedi

Osnovni Sud Gnjilane
Presude od Osnovni Sud Gnjilane
Ogranci Osnovnog Suda Gnjilane
Presude ogranaka Osnovnog Suda Gnjilane
Sve Presude
 
Sve Presude Osnovnog Suda Gnjilane i ogranaka
Shërbime online
Përdorni format më poshtë për të adresuar qështjen tuaj, duke përfshier përvojen tuaj pozitive ose negative lidhur me shërbimet ne gjykatë, apo plotësoni formën për kërkim të çertifikatës...
Zahtev za izdavanje sertifikata
Pošaljite zahtev online
Procena Online
Procijenite svoje iskustvo i usluge suda
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu