Osnovni Sud Gnjilane

Sudske Raprave

Svi rasporedi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2020:053528 Salla e gjykimeve nr.7 - Gjilan Rilind Sermaxhaj
10:00 2021:028574 Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjilan Aziz Shaqiri
13:00 2020:058292 Zyra e gjykatësit Berat Spahiu
13:15 2020:049968 Salla e gjykimeve nr.7 - Gjilan Rilind Sermaxhaj
14:00 2020:051030 Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjilan Besnik Pireva
14:30 2020:037694 Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjilan Besnik Pireva
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2018:040292 Zyra e gjykatësit Valbona Dervodeli
13:15 2019:292149 Zyra e gjykatësit Valbona Dervodeli
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:15 2019:137617 Zyra e gjykatësit Boban Aleksic
13:15 2019:289612 Zyra e gjykatësit Boban Aleksic
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2018:019089 Zyra e gjykatësit Drana Simani
11:00 2020:034989 Zyra e gjykatësit Nexhat Aliu
11:00 2020:078715 Zyra e gjykatësit Nexhat Aliu
12:45 2018:022736 Zyra e gjykatësit Blerina Jakupi

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

Osnovni Sud Gnjilane
Presude od Osnovni Sud Gnjilane i ogranaka
Ocena sudskih usluga
Ocenite svoje iskustvo i usluge suda
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Zahtev za izdavanje sertifikata
Pošaljite zahtev online