Osnovni Sud Gnjilane

Sudske Raprave

Svi rasporedi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2021:163593 Salla e gjykimeve nr.4 - Gjilan Rilind Sermaxhaj
09:00 2019:119916 Zyra e gjykatësit Florije Qerimi
09:00 2019:100523 Zyra e gjykatësit Mirvete Alidema
13:00 2020:050593 Zyra e gjykatësit Berat Spahiu
14:00 2021:211084 Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjilan Blerim Beshtica
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2020:060501 Zyra e gjykatësit Valbona Dervodeli
09:00 2020:024576 Zyra e gjykatësit Nada Stanojeviq
10:00 2021:186399 Zyra e gjykatësit Sadri Krasniqi
11:00 2020:173674 Zyra e gjykatësit Valbona Dervodeli
11:30 2021:191926 Zyra e gjykatësit Sadri Krasniqi
12:00 2021:141174 Zyra e gjykatësit Sadri Krasniqi
13:15 2020:129858 Zyra e gjykatësit Valbona Dervodeli
13:30 2019:271631 Zyra e gjykatësit Artan Abazi
13:30 2020:047520 Zyra e gjykatësit Artan Abazi
13:30 2021:183583 Zyra e gjykatësit Sadri Krasniqi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2021:120230 Zyra e gjykatësit Boban Aleksic
09:30 2021:120276 Zyra e gjykatësit Boban Aleksic
10:00 2021:120311 Zyra e gjykatësit Boban Aleksic
10:30 2021:120339 Zyra e gjykatësit Boban Aleksic
11:00 2021:120359 Zyra e gjykatësit Boban Aleksic
11:30 2019:136471 Zyra e gjykatësit Boban Aleksic
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
08:45 2019:233485 Zyra e gjykatësit Drana Simani
09:15 2019:077501 Zyra e gjykatësit Drana Simani
09:30 2020:016586 Salla e gjykimeve nr. 2 -Viti Arben Xheladini
09:30 2019:163655 Zyra e gjykatësit Drana Simani
09:30 2021:042252 Zyra e gjykatësit Drana Simani
10:00 2020:099233 Zyra e gjykatësit Drana Simani
10:30 2019:205927 Zyra e gjykatësit Drana Simani
10:30 2019:207004 Zyra e gjykatësit Drana Simani
10:30 2021:059429 Zyra e gjykatësit Drana Simani
10:30 2020:074764 Zyra e gjykatësit Drana Simani
10:30 2020:075651 Zyra e gjykatësit Drana Simani
10:30 2020:075686 Zyra e gjykatësit Drana Simani
13:00 2019:072526 Zyra e gjykatësit Drana Simani

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

Osnovni Sud Gnjilane
Presude od Osnovni Sud Gnjilane i ogranaka
Ocena sudskih usluga
Ocenite svoje iskustvo i usluge suda
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Zahtev za izdavanje sertifikata
Pošaljite zahtev online