Osnovni Sud Gnjilane

Sudske Raprave

Svi rasporedi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:30 2021:221595 Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjilan Aziz Shaqiri
14:00 2022:089844 Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjilan Berat Spahiu

NO Sessions!

NO Sessions!

NO Sessions!

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

Osnovni Sud Gnjilane
Presude od Osnovni Sud Gnjilane i ogranaka
Odluke predsednika \ Disciplinski postupci
Odluke o odustajanju i odbijanju pritužbi
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Zahtev za izdavanje sertifikata
Pošaljite zahtev online