Osnovni Sud Gnjilane

Sudske Raprave

Svi rasporedi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2022:032976 Salla e gjykimeve nr.4 - Gjilan Rilind Sermaxhaj
09:00 2021:041961 Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjilan Besnik Pireva
09:30 2020:904309 Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjilan Berat Spahiu
10:00 2021:124524 Salla e gjykimeve nr.6 - Gjilan Besnik Pireva
11:00 2021:057671 Salla e gjykimeve nr. 3 -Gjilan Besnik Pireva
13:00 2022:083686 Salla e gjykimeve jasht gjykates-Gjilan Rilind Sermaxhaj
13:30 2020:098270 Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjilan Berat Spahiu
14:30 2021:009670 Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjilan Besnik Pireva
14:30 2022:253871 Salla e gjykimeve nr.10 - Gjilan
14:30 2021:220572 Salla e gjykimeve jasht gjykates-Gjilan
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2019:226645 Zyra e gjykatësit Nada Stanojeviq
09:00 2021:262756 Zyra e gjykatësit Valbona Dervodeli
09:00 2023:037859 Zyra e gjykatësit Sadri Krasniqi Mbajtur
13:15 2019:159705 Zyra e gjykatësit Nada Stanojeviq
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
13:00 2020:010283 Salla e gjykimeve nr. 1 -NOVenicë
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2019:078471 Zyra e gjykatësit Blerina Jakupi
09:45 2019:076324 Zyra e gjykatësit Blerina Jakupi

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

PRESUDE
Presude od Osnovni Sud Gnjilane i ogranaka
Odluke predsednika \ Disciplinski postupci
Odluke o odustajanju i odbijanju pritužbi
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Uvjerenje o osuđivanosti