Osnovni Sud Gnjilane

Sudske Raprave

Svi rasporedi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
13:00 2019:106098 Zyra e gjykatësit Zyhdi Haziri
13:30 Zyra e gjykatësit Blerim Beshtica
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2019:156956 Zyra e gjykatësit Nada Stanojeviq
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:30 Zyra e gjykatësit Boban Aleksic
10:00 Zyra e gjykatësit Boban Aleksic
10:30 Zyra e gjykatësit Boban Aleksic
13:30 2019:137003 Zyra e gjykatësit Boban Aleksic

NO Sessions!

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

Osnovni Sud Gnjilane
Presude od Osnovni Sud Gnjilane i ogranaka
Ocena sudskih usluga
Ocenite svoje iskustvo i usluge suda
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Zahtev za izdavanje sertifikata
Pošaljite zahtev online