Osnovni Sud Gnjilane

Sudske Raprave

Svi rasporedi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2020:089287 Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjilan Besnik Pireva
09:00 2020:117560 Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjilan Blerim Beshtica
09:30 2021:223129 Zyra e gjykatësit Berat Spahiu
09:45 2020:094705 Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjilan Besnik Pireva
13:30 2019:108850 Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjilan Blerim Beshtica
13:30 2020:007542 Zyra e gjykatësit Berat Spahiu
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:30 2021:259520 Zyra e gjykatësit Sadri Krasniqi
10:00 2019:159451 Zyra e gjykatësit Artan Abazi
10:00 2021:249541 Zyra e gjykatësit Sadri Krasniqi
10:30 2021:249590 Zyra e gjykatësit Sadri Krasniqi
11:00 2021:271749 Zyra e gjykatësit Sadri Krasniqi
11:30 2021:272623 Zyra e gjykatësit Sadri Krasniqi
13:00 2021:261754 Zyra e gjykatësit Sadri Krasniqi
13:15 2021:235624 Zyra e gjykatësit Sadri Krasniqi
13:30 2020:006516 Zyra e gjykatësit Artan Abazi

NO Sessions!

Vreme Case Broj Sale Sudija Status
10:30 2021:291795 Salla e gjykimeve nr. 2 -Viti Arben Xheladini

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

Osnovni Sud Gnjilane
Presude od Osnovni Sud Gnjilane i ogranaka
Odluke predsednika \ Disciplinski postupci
Odluke o odustajanju i odbijanju pritužbi
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Zahtev za izdavanje sertifikata
Pošaljite zahtev online