Gjykata Themelore Gjilan

Orari i Seancave

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 C.nr.35/20 228 Venhar Salihu Caktuar
09:00 p.nr. 145-19 207 Rilind Sermaxhaj Caktuar
09:00 C.nr.845-17 228 Gazmend Ajvazi Caktuar
09:00 C.nr.35/20 228 Venhar Salihu Caktuar
09:00 c.NR.228/17 222 Kaltrinë Haliti Caktuar
09:30 PM.nr.160/2019 216 Sahit Boroci Caktuar
10:00 C.nr.485/2019 222 Besnik Pireva Caktuar
10:00 p.nr. 1095-19 207 Rilind Sermaxhaj Caktuar
10:00 P.br.223/20 211 Snežana Mihajlović Caktuar
10:30 P.br.235/20 211 Snežana Mihajlović Caktuar
11:00 C.nr.351/17 222 Kaltrinë Haliti Caktuar
11:00 P.br.222/20 211 Snežana Mihajlović Caktuar
11:30 P.br.241/20 211 Snežana Mihajlović Caktuar
13:00 C.nr.77/19 222 Besnik Pireva Caktuar
13:00 P.br.248/20 211 Snežana Mihajlović Caktuar
13:15 C.nr.2015/20 228 Gazmend Ajvazi Caktuar
13:15 p.nr. 819-19 207 Rilind Sermaxhaj Caktuar
13:30 K.br.393/18 211 Snežana Mihajlović Caktuar
13:45 p.nr. 268-19 207 Rilind Sermaxhaj Caktuar
14:00 P.br.69/20 211 Snežana Mihajlović Caktuar
14:00 C.nr.229/20 222 Besnik Pireva Caktuar
14:30 p.nr. 185-20 207 Rilind Sermaxhaj Caktuar
14:45 p.nr. 763-19 207 Rilind Sermaxhaj Caktuar

NO Sessions!

NO Sessions!

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 PI.br.56/17 5 Boban Aleksić Ri-Caktuar
09:30 P.br.2/16 5 Boban Aleksić Ri-Caktuar
10:00 PI.br.55/17 5 Boban Aleksić Ri-Caktuar
10:30 PI.br.57/17 5 Boban Aleksić Ri-Caktuar
11:00 PI.br.54/17 5 Boban Aleksić Ri-Caktuar
11:30 PI.br.58/17 5 Boban Aleksić Ri-Caktuar
ORARI I PLOTË

Për të shikuar kalendarin mujor të të gjitha seancave dhe për të kërkuar seancën e caktuar ju lutem klikoni të gjitha oraret

Të gjitha oraret

Gjykata Themelore Gjilan
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Gjilan dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online