Gjykata Themelore Gjilan

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
08:30 2018:058034 Zyra e gjykatësit Luljete Shabani
09:00 2020:169153 Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjilan Berat Spahiu
09:30 2018:058034 Zyra e gjykatësit Luljete Shabani
09:30 2020:169133 Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjilan Berat Spahiu
10:00 2020:176166 Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjilan Berat Spahiu
10:30 2020:176052 Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjilan Berat Spahiu
11:00 2020:186739 Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjilan Berat Spahiu
12:15 2022:000970 Zyra e gjykatësit Luljete Shabani
13:00 2021:143659 Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjilan Veli Kryeziu
13:00 2020:164844 Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjilan Berat Spahiu
13:30 2020:163645 Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjilan Berat Spahiu
14:00 2020:164822 Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjilan Berat Spahiu
14:30 2020:166743 Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjilan Berat Spahiu
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2019:160247 Zyra e gjykatësit Artan Abazi
09:00 2020:007704 Zyra e gjykatësit Artan Abazi
09:00 2022:059409 Zyra e gjykatësit Sadri Krasniqi
10:00 2022:058067 Zyra e gjykatësit Sadri Krasniqi
10:30 2021:159619 Zyra e gjykatësit Nada Stanojeviq
11:00 2022:054464 Zyra e gjykatësit Sadri Krasniqi
13:00 2022:039529 Zyra e gjykatësit Sadri Krasniqi
13:30 2022:066426 Zyra e gjykatësit Nada Stanojeviq

NO Sessions!

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2018:026249 Zyra e gjykatësit Drana Simani
09:00 2018:038940 Zyra e gjykatësit Drana Simani
09:30 2018:020946 Zyra e gjykatësit Drana Simani
11:00 2019:101369 Zyra e gjykatësit Blerina Jakupi

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Gjilan
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Gjilan dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet per hedhje dhe refuzim te ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online