Gjykata Themelore Gjilan

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2020:053528 Salla e gjykimeve nr.7 - Gjilan Rilind Sermaxhaj
10:00 2021:028574 Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjilan Aziz Shaqiri
13:00 2020:058292 Zyra e gjykatësit Berat Spahiu
13:15 2020:049968 Salla e gjykimeve nr.7 - Gjilan Rilind Sermaxhaj
14:00 2020:051030 Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjilan Besnik Pireva
14:30 2020:037694 Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjilan Besnik Pireva
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2018:040292 Zyra e gjykatësit Valbona Dervodeli
13:15 2019:292149 Zyra e gjykatësit Valbona Dervodeli
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:15 2019:137617 Zyra e gjykatësit Boban Aleksic
13:15 2019:289612 Zyra e gjykatësit Boban Aleksic
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2018:019089 Zyra e gjykatësit Drana Simani
11:00 2020:034989 Zyra e gjykatësit Nexhat Aliu
11:00 2020:078715 Zyra e gjykatësit Nexhat Aliu
12:45 2018:022736 Zyra e gjykatësit Blerina Jakupi

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Gjilan
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Gjilan dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online