Gjykata Themelore Gjilan

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2022:032976 Salla e gjykimeve nr.4 - Gjilan Rilind Sermaxhaj
09:00 2021:041961 Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjilan Besnik Pireva
09:30 2020:904309 Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjilan Berat Spahiu
10:00 2021:124524 Salla e gjykimeve nr.6 - Gjilan Besnik Pireva
11:00 2021:057671 Salla e gjykimeve nr. 3 -Gjilan Besnik Pireva
13:00 2022:083686 Salla e gjykimeve jasht gjykates-Gjilan Rilind Sermaxhaj
13:30 2020:098270 Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjilan Berat Spahiu
14:30 2021:009670 Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjilan Besnik Pireva
14:30 2022:253871 Salla e gjykimeve nr.10 - Gjilan
14:30 2021:220572 Salla e gjykimeve jasht gjykates-Gjilan
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2019:226645 Zyra e gjykatësit Nada Stanojeviq
09:00 2021:262756 Zyra e gjykatësit Valbona Dervodeli
09:00 2023:037859 Zyra e gjykatësit Sadri Krasniqi Mbajtur
13:15 2019:159705 Zyra e gjykatësit Nada Stanojeviq
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
13:00 2020:010283 Salla e gjykimeve nr. 1 -NOVenicë
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2019:078471 Zyra e gjykatësit Blerina Jakupi
09:45 2019:076324 Zyra e gjykatësit Blerina Jakupi

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Aktgjykimet/Aktvendimet
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Gjilan dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet për hedhje dhe refuzim të ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Certifikata mbi dënimet penale