Gjykata Themelore Gjilan

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2021:163593 Salla e gjykimeve nr.4 - Gjilan Rilind Sermaxhaj
09:00 2019:119916 Zyra e gjykatësit Florije Qerimi
09:00 2019:100523 Zyra e gjykatësit Mirvete Alidema
13:00 2020:050593 Zyra e gjykatësit Berat Spahiu
14:00 2021:211084 Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjilan Blerim Beshtica
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2020:060501 Zyra e gjykatësit Valbona Dervodeli
09:00 2020:024576 Zyra e gjykatësit Nada Stanojeviq
10:00 2021:186399 Zyra e gjykatësit Sadri Krasniqi
11:00 2020:173674 Zyra e gjykatësit Valbona Dervodeli
11:30 2021:191926 Zyra e gjykatësit Sadri Krasniqi
12:00 2021:141174 Zyra e gjykatësit Sadri Krasniqi
13:15 2020:129858 Zyra e gjykatësit Valbona Dervodeli
13:30 2019:271631 Zyra e gjykatësit Artan Abazi
13:30 2020:047520 Zyra e gjykatësit Artan Abazi
13:30 2021:183583 Zyra e gjykatësit Sadri Krasniqi
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2021:120230 Zyra e gjykatësit Boban Aleksic
09:30 2021:120276 Zyra e gjykatësit Boban Aleksic
10:00 2021:120311 Zyra e gjykatësit Boban Aleksic
10:30 2021:120339 Zyra e gjykatësit Boban Aleksic
11:00 2021:120359 Zyra e gjykatësit Boban Aleksic
11:30 2019:136471 Zyra e gjykatësit Boban Aleksic
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
08:45 2019:233485 Zyra e gjykatësit Drana Simani
09:15 2019:077501 Zyra e gjykatësit Drana Simani
09:30 2020:016586 Salla e gjykimeve nr. 2 -Viti Arben Xheladini
09:30 2019:163655 Zyra e gjykatësit Drana Simani
09:30 2021:042252 Zyra e gjykatësit Drana Simani
10:00 2020:099233 Zyra e gjykatësit Drana Simani
10:30 2019:205927 Zyra e gjykatësit Drana Simani
10:30 2019:207004 Zyra e gjykatësit Drana Simani
10:30 2021:059429 Zyra e gjykatësit Drana Simani
10:30 2020:074764 Zyra e gjykatësit Drana Simani
10:30 2020:075651 Zyra e gjykatësit Drana Simani
10:30 2020:075686 Zyra e gjykatësit Drana Simani
13:00 2019:072526 Zyra e gjykatësit Drana Simani

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Gjilan
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Gjilan dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online