Gjykata Themelore Gjilan

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
13:00 2019:106098 Zyra e gjykatësit Zyhdi Haziri
13:30 Zyra e gjykatësit Blerim Beshtica
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2019:156956 Zyra e gjykatësit Nada Stanojeviq
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:30 Zyra e gjykatësit Boban Aleksic
10:00 Zyra e gjykatësit Boban Aleksic
10:30 Zyra e gjykatësit Boban Aleksic
13:30 2019:137003 Zyra e gjykatësit Boban Aleksic

NO Sessions!

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Gjilan
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Gjilan dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online