Gjykata Themelore Gjilan

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2020:089287 Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjilan Besnik Pireva
09:00 2020:117560 Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjilan Blerim Beshtica
09:30 2021:223129 Zyra e gjykatësit Berat Spahiu
09:45 2020:094705 Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjilan Besnik Pireva
13:30 2019:108850 Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjilan Blerim Beshtica
13:30 2020:007542 Zyra e gjykatësit Berat Spahiu
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:30 2021:259520 Zyra e gjykatësit Sadri Krasniqi
10:00 2019:159451 Zyra e gjykatësit Artan Abazi
10:00 2021:249541 Zyra e gjykatësit Sadri Krasniqi
10:30 2021:249590 Zyra e gjykatësit Sadri Krasniqi
11:00 2021:271749 Zyra e gjykatësit Sadri Krasniqi
11:30 2021:272623 Zyra e gjykatësit Sadri Krasniqi
13:00 2021:261754 Zyra e gjykatësit Sadri Krasniqi
13:15 2021:235624 Zyra e gjykatësit Sadri Krasniqi
13:30 2020:006516 Zyra e gjykatësit Artan Abazi

NO Sessions!

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:30 2021:291795 Salla e gjykimeve nr. 2 -Viti Arben Xheladini

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Gjilan
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Gjilan dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet per hedhje dhe refuzim te ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online