Gjykata Themelore Gjilan

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2019:108850 Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjilan Blerim Beshtica
09:00 2019:133471 Zyra e gjykatësit Florije Qerimi
09:00 2022:033387 Salla e gjykimeve nr.7 - Gjilan Rilind Sermaxhaj
09:30 2020:913459 Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjilan Berat Spahiu
09:30 2022:033399 Salla e gjykimeve nr.4 - Gjilan Rilind Sermaxhaj
10:00 2022:034946 Salla e gjykimeve nr.4 - Gjilan Rilind Sermaxhaj
11:00 2022:081887 Salla e gjykimeve nr.7 - Gjilan Rilind Sermaxhaj
13:15 2021:220146 Salla e gjykimeve nr.4 - Gjilan Rilind Sermaxhaj
13:30 2021:030644 Salla e gjykimeve nr. 3 -Gjilan Berat Spahiu
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2022:104569 Zyra e gjykatësit Sadri Krasniqi
09:00 2019:155626 Zyra e gjykatësit Valbona Dervodeli
10:00 2022:067549 Zyra e gjykatësit Sadri Krasniqi
11:00 2022:065541 Zyra e gjykatësit Sadri Krasniqi
13:00 2021:210239 Zyra e gjykatësit Sadri Krasniqi
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2020:008375 Zyra e gjykatësit Boban Aleksic
09:15 2022:091823 Salla e gjykimeve nr. 1 -NOVenicë
10:00 2020:008427 Zyra e gjykatësit Boban Aleksic
10:00 2020:009927 Salla e gjykimeve nr. 1 -NOVenicë
11:00 2020:007351 Zyra e gjykatësit Boban Aleksic
13:15 2020:009927 Salla e gjykimeve nr. 1 -NOVenicë
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2018:016725 Zyra e gjykatësit Blerina Jakupi

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Gjilan
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Gjilan dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet per hedhje dhe refuzim te ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj