Sud
Ogranak
Od
Do
Broj predmet 
Sudija
     
Vrsta Broj predmet Vrsta predmeta Datum & Vreme Broj Sale Sudija Status Sledeća sednica
P 2020:053528 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 18.05.2021
09:00
Salla e gjykimeve nr.7 - Gjilan Rilind Sermaxhaj
PKR 2021:028574 Krime të rënda Shqyrtim gjyqësor 18.05.2021
10:00
Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjilan Aziz Shaqiri
2020:058292 18.05.2021
13:00
Zyra e gjykatësit Berat Spahiu
P 2020:049968 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 18.05.2021
13:15
Salla e gjykimeve nr.7 - Gjilan Rilind Sermaxhaj
2020:051030 18.05.2021
14:00
Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjilan Besnik Pireva
2020:037694 18.05.2021
14:30
Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjilan Besnik Pireva