Court
Branch
From
To
Case number  
Judge
     
Type Case number Case type Date & Time Room No Judge Status Next session
P 2023:204710 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 17.07.2024
09:00
Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjilan Rilind Sermaxhaj Shtyer
PKR 2018:054668 Krime të rënda Shqyrtim gjyqësor 17.07.2024
09:15
Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjilan Naser Maliqi Mbajtur
P 2023:204710 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 17.07.2024
13:15
Salla e gjykimeve nr. 1 -Gjilan Rilind Sermaxhaj
P 2024:065939 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 17.07.2024
13:15
Salla e gjykimeve nr. 2 -Gjilan Rilind Sermaxhaj