Afër 1.000 certifikata lëshohen në muajin shkurt

Afër 1.000 certifikata lëshohen në muajin shkurt