Shqiptohet dënim me burgim për veprën penale marrje ryshfeti

Shqiptohet dënim me burgim për veprën penale marrje ryshfeti