Shqiptohet dënim me burgim dhe gjobë për veprën penale narkotikë

Shqiptohet dënim me burgim dhe gjobë për veprën penale narkotikë