Shqiptohet dënim me burgim dhe gjobë për veprën penale marrje ryshfeti

Shqiptohet dënim me burgim dhe gjobë për veprën penale marrje ryshfeti