Dënohen me burgim dhe gjobë, për veprën vjedhje të rëndë në tentativë

Dënohen me burgim dhe gjobë, për veprën vjedhje të rëndë në tentativë