Gjykata dënon me 66 vjet burgim tre të akuzuarit

Gjykata dënon me 66 vjet burgim tre të akuzuarit

Gjilan, 13.11.2023 – Gjykata Themelore në Gjilan ka shpall aktgjykim dënues ndaj të akuzuarve L. J., A. I. dhe F. O..

Me datë 12.09.2021, në ora 19:42 minuta, në kafiterin Cafe Bar “Premium” në rrugën “William Shakespeare” në Gjilan, të pandehurit L. J. dhe A. I., pas një përgatitje paraprake, me dashje dhe në bashkëveprim, kanë privuar nga jeta tani të ndjerin B. A. nga Gjilani dhe kanë vënë në rrezik me dashje jetën e disa personave tjerë që kanë qenë në kafiteri dhe afërsi të të ndjerit. Bashkërisht kanë ardhur me veturën e markës “Audi” A3, të cilën po e drejtonte F. A., ndalen dhe nga automjeti dalin dy të pandehurit të armatosur me armë dhe atë njëri me pistoletë të kalibrit 9 mm, kurse tjetri të kalibrit 7.65 mm dhe nisen në drejtim të kafiterisë dhe me të arritur në vendin e ngjarjes, i afrohen në shpejtësi tani të ndjerit B. A., i cili ishte në shoqëri edhe me dy persona të tjerë ulur duke biseduar dhe me atë rast arrijnë dy të pandehurit me armë në dorë dhe nga distanca rreth një metër, i pari shtënë me pistoletë të kalibrit 9 mm, duke i zbrazur 8 fishekë dhe në vazhdim edhe i pandehuri tjetër me revolën tjetër të kalibrit 7.65 mm, duke e goditur me këtë rast tani të ndjerin B. V. me gjashtë plumba në pjesët vitale të trupit nga të cilat i njëjti ndërron jetë menjëherë në vendin e ngjarjes, kurse të pandehurit pas kryerjes së vrasjes largohen me shpejtësi, shkojnë tek vetura e që ishte duke i pritur dhe nga aty ikin në drejtim të lagjes “Arbëria”.

Më këto veprime të pandehurit L. J. dhe A. I. në bashkëveprim kanë kryer veprat penale “vrasje e rëndë” dhe “mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.

Trupi gjykues pas shtjellimit të gjitha provave dhe dëgjimit të dëshmitarëve, të akuzuarit L. J. i ka shqiptuar dënim unik në kohë zgjatje prej 27 (njëzeteshtatë) vjet burgim, ndërsa të akuzuarit A. I., i ka shqiptuar dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej 24 (njëzetekatër) vjet.

Të akuzuarit F. O. për kryerjen veprës penale “ndihmë në kryerjen e veprës penale vrasje e rëndë”, Gjykata ka shqiptuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 15 (pesëmbëdhjetë) vjet.

Gjykata ka nxjerrë aktvendim me të cilin i vazhdohet masa paraburgimit të pandehurve L. J. A. I. dhe F. O., derisa ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë, por jo më gjatë se dënimi i shqiptuar.

Palët e pakënaqura kanë të drejtën e ankesës ndaj të këtij Aktgjykimi, pas pranimit të të njëjtit në Gjykatën e Apelit.