Gjykata Themelore e Gjilanit për gjashtë muaj ka zgjidhur 7.200 lëndë

Gjykata Themelore e Gjilanit për gjashtë muaj ka zgjidhur 7.200 lëndë

Gjilan – Kryetari i Gjykatës Themelore të Gjilanit, Ramiz Azizi ka mbajtur sot një konferencë për media me gazetarë, duke shpalosur raportin gjashtë mujor të Gjykatës.

Ai ka thënë se kjo Gjykatë i ka dhënë një prioritet zgjidhjes së lëndëve të korrupsionit, ku gjatë këtyre gjashtë muajve është arritur të zgjidhen 14 lëndë të kësaj natyre, ndërsa kanë mbetur edhe 22 lëndë në punë.

“Sanksionet penale për këto lëndë janë, tre Aktgjykime dënim me burgim, një Aktgjykim dënim me gjobë, dy Aktgjykime dënim me kusht, pesë Aktgjykime lirues dhe një  Aktgjykim refuzues”, ka thënë Azizi.  

Për më tepër ai ka shtuar se në këtë Gjykatë, nuk ka asnjë lëndë që është e shenjëstruar për liberalizim të vizave, pasi që të gjitha janë gjykuar nga gjyqtarët.

Numri i lëndëve të pranuara në të gjitha departamentet gjatë kësaj periudhe kohore është 6.107 lëndëve, ndërsa numri i lëndëve të kryera është 7.209 lëndë, që do të thotë 118 % është efikasiteti i kryerjes së lëndëve. Lëndë të mbetura në punë janë edhe 16.049 lëndë. 

Gjyqtarët kanë nxjerrë 162 Aktgjykime me burgim efektiv, 411 Aktgjykime me gjobë, 321 Aktgjykime me kusht, 35 Aktgjykime lirues dhe 48 Aktgjykime refuzues.

Gjykata Themelore e Gjilanit çdo ditë e më shumë po punon në rritjen e transparencës me mediat dhe publikun, njëherët po vazhdon me publikimin e Aktgjykimeve të plotfuqishme.