12 godine i 6 meseci zatvora za optuženog A. K.

12 godine i 6 meseci  zatvora za optuženog  A. K.

GNJILANE – Jednom Sudskom Veću iz Departmana za Teške Zločine Osnovnog Suda u Gnjilane, prema zahtevu Osnovnog Tužilaštva u Gnjilane, po krivičnom pitanju prema optuženom A.K., izričena mu je kazna u trajanju od 12 (dvanest) godina i 6 (šest) meseci zatvora.

Sudsko Veće proglasio je krivim optuženog A.K.,zbog krivičnog dela,ubijstvo i prelaz granice nužne odbrane,iz člana 146 u vezi sa članom 8 stav 3 Krivičnog Zakonika Kosova (KZK), zbog lišenja sa života sada pokojnog  G.D.

 

Dakle optuženom se izričuje kazna u trajanju od 12 (dvanest) godina i 6 (šest) meseci zatvora, i u ovoj kazni biće izračunat i vreme koje je prošlo u pritvoru od dana 16.07.2012 god., pa i dalje.

 

Optuženi A.K.proglašen je krivim, jer dana 16.07.2012god.,u 22:00 časova u naselju „Čameria“,ulica „Musli Ymeri“ u Kamenici, pošto je napadnut od sada pokojnog G.D.,optuženi A.K. izvadio je iz džepa nož i lišio je života sada pokojnog G.D.,nakon zadatih  rana.