Mbahet punëtoria “Format Standarde të Aktgjykimeve Gjyqësore”

Mbahet punëtoria “Format Standarde të Aktgjykimeve Gjyqësore”