25 vjet burgim për veprën penale vrasje të rëndë

25 vjet burgim për veprën penale vrasje të rëndë