Gjykatës Themelore të Gjilanit i shtohen edhe pesë gjyqtarë të rinj

Gjykatës Themelore të Gjilanit i shtohen edhe pesë gjyqtarë të rinj