Kryetari Azizi, mirëpret bashkëpunimin e organizatës YIHR

Kryetari Azizi, mirëpret bashkëpunimin e organizatës YIHR