Gjykata shpall Aktgjykim dënues për të akuzuarin S. K.

Gjykata shpall Aktgjykim dënues për të akuzuarin S. K.