Konkurs

Konkurs

Dëshiroj të ju njoftoj që janë publikuar pozitat e lira në Projektin TIK/SMIL për Team/Leader dhe për Trajner për Regjionin e Gjakovës, Prizrenit dhe Gjilanit.

 

Pozitat janë publikuar në faqen e internetit të KGJK-së, të IMG-së si dhe në gazetat e përditshme kosovare, “Koha Ditore” dhe “Zëri”.

Vendet e lira janë si më poshtë:

Rajoni i Gjilanit: 1 team Leader dhe 3 Trajner,

Rajoni i Gjakovës: 1 team Leader dhe 3 Trajner, dhe

Rajoni i Prizrenit: 1 team Leader dhe 3 Trajner.

Afati për aplikim është deri me datën 15 Mars 2017.

Për më shumë informata hyni në faqen www.gjyqesori-rks.org