Jačanje Sudova i Pristupa Pravdi na Kosovu Nastavlja se uz USAID-ovu i Norvešku Podršku

Jačanje Sudova i Pristupa Pravdi na Kosovu Nastavlja se uz USAID-ovu i Norvešku Podršku

VITIA – dana 09.01.2014. godine, u Ogranku Suda u Vitini/Viti, održana je svečanost otvaranja renovirane zgrade suda. Renoviranje suda podržao je USAID u saradnji sa Norveškim Ministarstvom Spoljnih Poslova i Sudskim Savetom Kosova (SSK). Svečanost su upriličili Direktorka Misije USAID-a A. Shauket,predstavnik SSK Agim Maliqi,i predsednik Osnovnog Suda u Gnjilanu/Gjilan Zyhdi Haziri.

 

Nadogradnje suda su u skladu sa promenama koje su napravljene u 11 prethodnim sudskim zgradama pod USAID Programom za Efikasnu Vladavinu Prava ( EROL ) .Nove arhitektonske karakteristike zgrade suda su dizajnirani da promovišu transparentnost i efikasnost – dve ključne standarde modela sudske administracije.Zgrada suda sadrži referentske službe suda usredsređene na usluge korisnicima, renovirane sudnice i unapređeni prostor za prijem javnosti, gde su na raspolaganju znakovi i podaci o zakazanim terminima.

 

„Ogranak suda Vitina/Viti je u potpunosti transformisana.“ – rekao je Zyhdi Haziri, predsednik Osnovnog Suda u Gnjilanu/Gjilan.„Njegova fizička nadogradnja odražavaju napredne međunarodne standarde otvorenog i pristupačnog rada suda, što zajedno sa transparentnim i efikasnim uslugama sudskih službenika povećava poverenje javnosti u pravosuđe Kosova.“

 

Četvorogodišnji USAID-ov Program Efektivne Vladavine Prava, implementiran od strane Checchi and Company Consulting, Inc.lansiran je u martu 2011 godine da pomogne izgradnju efikasnijeg i nezavisnog provosudnog sistema na Kosovu.On zamenjuje Program Podrške Pravosuđu ( JSP ) koja je bila odgovorna za deset prethodnih sudskih renoviranja .USAID je obezbedio ekonomsku i humanitarnu pomoć širom sveta za više od 50 godina .