Bashkëpunimi mes dy institucioneve ka qenë në fokus të takimit, mes Kryetarit Salihu dhe Kryetarit Hyseni

Bashkëpunimi mes dy institucioneve ka qenë në fokus të takimit, mes Kryetarit Salihu dhe Kryetarit Hyseni

Gjilan, 05.10.2022 – Kryetari i Gjykatës Themelore në Gjilan Venhar Salihu, i shoqëruar edhe nga nënkryetari, Rilind Sermaxhaj dhe Shefi i Departamentit të Përgjithshëm, Berat Spahiu kanë vizituar Komunën e Gjilanit, me këtë rast janë pritur nga Kryetari, Alban Hyseni.

Temë diskutimi në këtë takim, ka qenë mënyra e gjetjes së zgjidhjes së lëndëve të sektorit të arsimit dhe shëndetësisë, që kanë të bëjnë me pagat jubilare, shujtat dhe kompensimin e shpenzimeve të udhëtimit. 

Një numër i madh i këtyre llojeve të lëndëve janë në pritje për tu zgjidhur në gjykatë, andaj janë diskutuar disa modalitete të zgjidhjes së këtyre lëndëve.

Po ashtu, bashkëbiseduesit kanë rënë dakord për mundësinë e rritjes së bashkëpunimit dhe eliminimin e barrierave mes dy institucioneve.