Gjykata i dënon me 71 vjet burgim pesë të akuzuarit për veprën penale vrasje e rëndë dhe lëndim i lehtë trupor

Gjykata i dënon me 71 vjet burgim pesë të akuzuarit për veprën penale vrasje e rëndë dhe lëndim i lehtë trupor

Gjilan, 21.03.2022 – Gjykata Themelore në Gjilan ka shpall aktgjykim dënues ndaj të akuzuarve B. I., S. I., F. I., I. I., dhe I. I.(2), ndërsa të akuzuarin E. I. e ka liruar nga akuza.

Me datë 02.05.2019, në ora 09:30 minuta, në fshatin Sadovinë e Qerkezëve të Komunës së Vitisë, të akuzuarit B. I., S. I. dhe F. I., me dashje në bashkëkryerje dhe për motive pasurore-pronësore kanë privuar nga jeta tani të ndjerin M. I., në atë mënyrë që fillimisht shkojnë për të punuar në pronën kontestuese e cila gjendet në afërsi të shtëpisë së tani të ndjerit, ku i ndjeri me familjarët e tij dalin që të bisedojnë me të akuzuarit për të arritur një marrëveshje, por të akuzuarit refuzojnë dhe më pas vazhdojnë me fyerje, duke eskaluar situata në konflikt fizik dhe me mjete të forta mprehëse si drunjë dhe shufra metalike e godasin tani të ndjerin në kokë dhe pjesë të ndryshme të trupit, ku fillimisht i akuzuari S. I. e godet në pjesën e pasme të kokës, pas tij edhe i akuzuari F. I. godet pas kokës dhe në fund edhe i akuzuari B. I., godet 2-3 herë në këtë mënyrë.

Me këto veprime, të akuzuarit B. I., S. I. dhe F. I. në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale vrasje e rëndë, vepër e sanksionuar me Kodin Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Trupi gjykues pas shtjellimit të gjitha provave, dëgjimit të dëshmitarëve dhe shiqimit të videove nga vendi i ngjarjes të akuzuarve u ka shqiptuar dënim me burgim në kohëzgjatje 21 (njëzet e një) vite, për secilin veç e veç, të cilat dënime do të ekzekutohen pasi aktgjykimi të bëhet i formës së prerë.

Ndërkohë të akuzuarit I. I. dhe I. I.(2), për veprën penale lëndim i lehtë trupor i shqipton me burgim në kohëzgjatje 4 (katër) vite burgim, për secilin veç e veç, të cilat dënime do të ekzekutohen pasi aktgjykimi të bëhet i plotfuqishëm.   

Gjykata ka nxjerrë aktvendim, ndaj të akuzuarve B. I., S. I. dhe F. I., të cilëve u vazhdohet masa e paraburgimit deri në plotfuqishmërinë e aktgjykimit, por jo më gjatë se dënimi i shqiptuar.

Të akuzuarve I. I. dhe I. I.(2), është ndërprerë masa e paraburgimit.

Palët e pakënaqura kanë të drejt ankese kundër këtij aktgjykimi në Gjykatën e Apelit.