Gjykata i dërgon në paraburgim të pandehurit, pasi që kishin vënë qarkullim para false

Gjykata i dërgon në paraburgim të pandehurit, pasi që kishin vënë qarkullim para false

Gjilan, 18.02.2021 – Gjykata Themelore në Gjilan ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore të Gjilanit, duke i caktuar masën e paraburgimit prej 30 (tridhjetë) ditë të pandehurve O. K., L. S., L. H. dhe S. Sh..

Ekziston dyshimi i bazuar se me datë 31.12.2020, 27.01.2021, 13.02.2021 dhe 16.02.2021, të pandehurit në bashkëveprim duke e ditur se paratë janë të falsifikuara, i kishin vënë në qarkullim duke i përdorur si të vërteta, duke blerë Iphone X dhe gjësende nëpër markete të ndryshme, me ç’rast kanë dëmtuar persona të ndryshëm.  

Me këto veprime, të pandehurit dyshohet se kanë kryer veprën penale “falsifikim i parasë” vepër e sanksionuara me Kodin Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Gjyqtari i procedurës paraprake në Departamentin e Krimeve të Rënda, pas mbajtjes së seancës dëgjimore, ka refuzuar kërkesën e mbrojtësve të pandehurve, për caktimin e masave alternative, duke konsideruar se caktimi i masës së paraburgimit krijon kushte për zhvillimin me sukses të procedurës penale, duke e marr parasysh edhe faktin që njëri nga të pandehurit është shtetas i Republikës së Serbisë dhe mund të i ik drejtësisë.

Palët kanë të drejtën e ankesës ndaj këtij vendimi në Gjykatën e Apelit.​