Produktiviteti i gjyqtarëve

Produktiviteti i gjyqtarëve

#AeDiniSe keni qasje online për numrin mujor të lëndëve të kryera nga çdo gjyqtar në Kosovë?

I zhvilluar nga Programi i USAID-it për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë, Pasqyra e Performancës, ju mundëson qytetarëve të shohin të dhënat e produktivitetit të gjyqtarëve individual sipas muajit dhe muajit.  https://www.gjyqesori-rks.org/pasqyra-e-performances